Hillegersberg Schiebroek
Hillegersberg-Schiebroek telde op 1 januari 2015 43.444 inwoners en heeft een oppervlakte van 6,26 km². Tot de annexatie door Rotterdam op 1 augustus 1941 waren Hillegersberg en Schiebroek zelfstandige gemeenten. In 1947 werden in Rotterdam de eerste gekozen wijkraden ingesteld, in 1948 kreeg Hillegersberg-Schiebroek de eerste wijkraad. Naast de niet-politieke wijkraad bestond een wijkopbouworgaan dat welzijnstaken uitvoerde. De wijkraad van Hillegersberg-Schiebroek werd in 1983 omgezet in een deelgemeenteraad die in 2014 werd omgevormd tot 'gebiedsscommissie' van het stadsdeel.

Hillegersberg-Schiebroek

Vergelijk met 2014

Wilt u meer weten over het aantal bewoners en de samenstelling van de bevolking in Hillegersberg-Schiebroek? Hoeveel huishoudens en hoeveel woningen er zijn met welke WOZ waarden? Hoe liggen de inkomens en wat is de leefstijl van de bewoners? Hoeveel mensen werken er in dit gebied? De feiten en cijfers vindt u hier .

Thema`s /* Sociale index met data */ /* Veiligheidsindex met data */ /* Fysieke index met data */