Rozenburg
Rozenburg is een dorp dat als bestuurscommissiegebied deel uit maakt van de gemeente Rotterdam. Het is de enige plaats op het eiland Rozenburg. Tot 2010 was het een zelfstandige gemeente. Rozenburg telde op 1 januari 2015 12.388 inwoners. De oppervlakte is 4,50 km2 groot, waarvan 1,99 km2 water. Het dorp wordt omsloten door de industrie van het Botlekgebied en Europoort die in de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw het gehele eiland in bezit heeft genomen.

Foto: Frans Berkelaar


Rozenburg

Vergelijk met 2014

Wilt u meer weten over het aantal bewoners en de samenstelling van de bevolking in Rozenburg? Hoeveel huishoudens en hoeveel woningen er zijn met welke WOZ waarden? Hoe liggen de inkomens en wat is de leefstijl van de bewoners? Hoeveel mensen werken er in dit gebied? De feiten en cijfers vindt u hier .

Thema`s /* Sociale index met data */ /* Veiligheidsindex met data */ /* Fysieke index met data */