Schiemond

Vergelijk 2014 met

Het aan de Nieuwe Maas gelegen Schiemond bestaat uit twee heel verschillende buurten: het ‘oude’ Schiemond en het nieuwe Lloydkwartier. De tussen Parkhaven en IJsselhaven gelegen buurten hebben een ding gemeen: hier geniet je een weids uitzicht over de rivier.

Het ‘oude’ Schiemond is een ruim opgezette flatwijk aan de Bartel Wiltonkade, een brede boulevard langs het water. Vlakbij ligt het Lloydkwartier. Dit voormalig havengebied is een eigenzinnige buurt waar wonen, leren, werken en ontspannen samengaan. Het Scheepvaart- en Transport College is er gehuisvest in een markant gebouw met uitzicht over de kades vanwaar vroeger de schepen van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd naar Nederlands-Indië vertrokken.

Historie

Schiemond is begin jaren tachtig gebouwd op vrijgekomen haventerrein. Het Lloydkwartier was tot de eeuwwisseling grotendeels verlaten kade- en overslaggebied. Inmiddels is het een mix van moderne hoogbouw en monumentaal gerestaureerde havengebouwen. In het ‘oude’ Schiemond verwijzen alleen de ligging aan het water en de straatnamen nog naar de maritieme geschiedenis van dit typische stukje Rotterdam.

De bewoners

Zo’n driekwart van de ruim 5.700 inwoners woont in het kinderrijke ‘oude’ Schiemond. In Schiemond wonen relatief veel eenoudergezinnen maar er zijn ook relatief veel tweepersoonshuishoudens (paar zonder kinderen). De wijk heeft iets heel eigens. Bewoners zijn trots op hun wijk. Hier zetten veel vrijwilligers zich met hart en ziel in voor medebewoners. Bijvoorbeeld met een wekelijkse wijkkeuken en het organiseren van activiteiten in het Huis van de Wijk en speeltuin Wiffel Waffel

Voorzieningen

Het Lloydkwartier is wonen te midden van creatieve bedrijven, restaurants en cafés. Uitgaan kan dus om de hoek. Ook om de hoek: basisschool, supermarkt, medische voorzieningen en de sportvelden van het Lloyd Multiplein. De voorzieningen in het ‘oude’ Schiemond zijn minder talrijk maar voldoende. De grootste kwaliteit van de beide buurten in Schiemond is de ruimte van wonen aan het water.

Aantal inwoners

Definitie:
aantal inwoners.

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.

Aantal huishoudens

Definitie: aantal huishoudens

Aantal woningen

Definitie: aantal woningen

Aantal werkzame personen

Definitie:
aantal werkzame personen

Contextindicatoren (type-3)

Functioneel gemengde (centrum)wijken

De functioneel gemengde wijken kenmerken zich met name door het grote aantal werkzame personen dat in de daar gevestigde bedrijven en instellingen werkt in verhouding tot het aantal mensen dat in deze wijken woont. Naast de werkzame personen komen er ook veel bezoekers naar de winkels en culturele voorzieningen in deze wijken. Het aandeel van de bebouwde omgeving met de functie werken of voorzieningen ligt er dan ook erg hoog. De mensen in deze wijken wonen relatief veel in appartementen en flats en relatief vaak met een korte woonduur, mede door het hoge aandeel studerenden. Er wonen weinig gezinnen met kinderen. De rode en blauwe leefstijl is de meest voorkomende.

Compacte stadswijken

Deze wijken zijn gelegen binnen de 'ruit' van snelwegen in Rotterdam. De bebouwing in deze wijken staat in een hoge dichtheid. Er staan relatief veel woningen met een lage WOZ-waarde, veel meergezinswoningen (gestapelde bouw zonder lift), veel huurwoningen en dan vooral ook een relatief groot aandeel particuliere huurwoningen, en veel kleine woningen. Er wonen relatief veel nieuwe Nederlanders (bewoners met een niet-westerse afkomst, eerste generatie met een verblijfsduur van minder dan 1 jaar in Nederland) en weinig ouderen. De meeste huishoudens hebben een laag inkomen, de hoge inkomensgroep komt slechts in bescheiden mate voor. De gele en groene leefstijl zijn de meest voorkomende.

Groenere stadswijken

Deze wijken zijn gelegen binnen de 'ruit' van snelwegen in Rotterdam. De woningdichtheid is er ook hoog, maar wat lager dan in de stadswijken A, en het aandeel koopwoningen is er gemiddeld genomen wat hoger. Veel woningen zijn ook van voor 1945, vaak gestapelde bouw zonder lift. De WOZ-waarde is er hoger dan in de stadswijken A. Er wonen wat vaker studenten en de midden en hoge inkomens komen er wat vaker voor dan in stadswijken A. De rode en gele leefstijl zijn er de meest voorkomende.

Groene buitenwijken

Deze wijken liggen buiten de 'ruit' van snelwegen of zijn naoorlogse uitbreidingswijken. De woningdichtheid is hier gemiddeld genomen lager dan in de stadswijken. Er staan relatief veel eengezinswoningen, de WOZ-waarde bevindt zich vaak in de middenklasse, en er is een redelijke mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. Gezinnen met kinderen komen er vaak voor, waaronder ook wat vaker eenoudergezinnen. Daarnaast is het aandeel ouderen er ook wat vaker oververtegenwoordigd. De gele en groene leefstijl is er het sterkst vertegenwoordigd.

Oude dorpen en gouden randen

Deze wijken zijn een mix van de nieuwste uitbreidingswijken, wijken ?op stand? en ?oude dorpen?. De woningdichtheid is er het laagst, het aandeel koopwoningen, eengezinswoningen en duurdere woningen het hoogst. Er wonen voornamelijk autochtonen, midden en hoge inkomens en gezinnen met kinderen. De blauwe leefstijl is in de meeste wijken relatief sterk vertegenwoordigd, maar ook de gele en groene leefstijl.

definitie

% eenpersoons huishoudens

Definitie:
percentage eenpersoons huishoudens.

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.


definitie

% bouwjaar tot 1945

Definitie:
percentage woningen met een bouwjaar tot 1945.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.


definitie

% meergezins zonder lift

Definitie:
percentage meergezinswoningen zonder lift.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.


definitie

% WOZ-waarde middel - 91.000 tot 188.000 euro

Definitie:
percentage WOZ-waarde middel – 91.000 tot 188.000 euro. Woningen met een WOZ waarde in de middelste 60 procent van Rotterdam.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.


definitie

% m2 objecten met woonfunctie

Definitie:
percentage m2 objecten met woonfunctie.

Bron: BAG; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.