Interessante links waar u meer feiten en cijfers over Rotterdam kunt vinden:

Via deze portal geeft het college van B en W van de gemeente Rotterdam inzicht in wat zij in de collegeperiode 2022-2026 voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten.

Rotterdam Rijnmond in cijfers

Informatie over de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam

Vergelijk de cijfers in uw gemeente met andere gemeenten.

Op Gezondheid in Kaart vindt u informatie over gezondheid in de gemeentes in regio Rotterdam Rijnmond. 

De Staat van de Jeugd laat zien hoe het gaat met het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van de Rotterdamse jeugd.