Rotterdam

Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers: hun stem telt voor 50 procent mee. Met de cijfers uit het Wijkprofiel kunnen gemeentebestuur en de nieuwe gebiedscommissies in samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, gebiedsplannen maken.


Wijkprofiel

Thema`sFysieke IndexSociale IndexVeiligheids Index

De ‘pacman’ figuur laat schematisch zien hoe een wijk er voor staat op de domeinen:

  • fysiek (bijvoorbeeld leegstand van panden, openbare ruimte, woonbeleving)
  • veiligheid (bijvoorbeeld criminaliteit, overlast) en
  • sociaal (bijvoorbeeld schooluitval, woonsituatie, omgang met buurtbewoners).

Elk domein is weergegeven in een kwart van de cirkel. Alle cijfers van alle wijken samen zijn het gemiddelde van Rotterdam (lichtgroen). De kleuren per gebied laten zien of het onder of boven het gemiddelde is van Rotterdam.