Rotterdam

Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers: hun stem telt voor 50 procent mee. Met de cijfers uit het Wijkprofiel kunnen gemeentebestuur en de wijkraden in samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, wijkakkoorden maken.

Verloop 2014-2024

De indexscores van 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 en 2024 in kaart.

 • Verloop Fysieke Index 2024
 • Verloop Fysieke Index 2022
 • Verloop Fysieke Index 2020
 • Verloop Fysieke Index 2018
 • Verloop Fysieke Index 2016
 • Verloop Fysieke Index 2014
 • Verloop Sociale Index 2024
 • Verloop Sociale Index 2022
 • Verloop Sociale Index 2020
 • Verloop Sociale Index 2018
 • Verloop Sociale Index 2016
 • Verloop Sociale Index 2014
 • Verloop Veiligheids Index 2024
 • Verloop Veiligheids Index 2022
 • Verloop Veiligheids Index 2020
 • Verloop Veiligheids Index 2018
 • Verloop Veiligheids Index 2016
 • Verloop Veiligheids Index 2014


Wijkprofiel

Hulp bij lezen Pacman
Fysieke IndexSociale IndexVeiligheids Index

De ‘pacman’ figuur laat schematisch zien hoe een wijk er voor staat op de domeinen:

 • fysiek (bijvoorbeeld leegstand van panden, openbare ruimte, woonbeleving)
 • veiligheid (bijvoorbeeld criminaliteit, overlast) en
 • sociaal (bijvoorbeeld opleiding, werk en inkomen, omgang met buurtbewoners).

Elk domein is weergegeven in een kwart van de cirkel. Alle cijfers van alle wijken samen zijn het gemiddelde van Rotterdam (grijs). De kleuren per wijk geven aan of de score onder of boven het gemiddelde is van Rotterdam in 2014.

Rotterdam en 14 gebieden

Rotterdam

105100105

Charlois

928091

Hoogvliet

11299122

Noord

105108107

Overschie

101116125

Pernis

110120153

Rozenburg

10498128