Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat haar online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van www.DigiToegankelijk.nl. Voldoen aan deze standaard maakt websites onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk.

Deze verklaring geldt voor de website: https://wijkprofiel.rotterdam.nl

De website Wijkprofiel Rotterdam is in 2014 gelanceerd; elke twee jaar vindt er een update plaats. In februari 2022 is er een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). De website voldoet op dit moment gedeeltelijk aan de gestelde eisen van digitale toegankelijkheid. Bij de update van de website in maart 2024 zijn al enkele veranderingen doorgevoerd. Bovendien is het kleurgebruik in de figuren aangepast. Dit voldoet nu aan de huisstijl van de Gemeente Rotterdam.

Status toegankelijkheidslabel van Wijkprofiel Rotterdam. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De komende tijd onderzoeken we hoe de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid verder kunnen verbeteren. In de loop van 2024 zullen deze verbeteringen doorgevoerd worden. Er is ook een nieuw onafhankelijk toegankelijkheidsonderzoek gepland. Als dat is afgerond zal ook de toegankelijkheidverklaring worden gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via het contactformulier.

Klacht
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de gemeente Rotterdam.